DMCA

eBooks123 respecteert de intellectuele eigendom van anderen.

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt en toegankelijk is op deze site, kunt u onze auteursrechtenagent hiervan op de hoogte stellen, zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA). Om geldig te zijn onder de DMCA, moet u de volgende informatie verstrekken bij de kennisgeving van de geclaimde auteursrechtschending:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het voorwerp uitmaakt van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.
  • Een verklaring dat de klagende partij “te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet”.
  • Een verklaring dat de “informatie in de kennisgeving juist is”, en “op straffe van meineed, is de klagende partij gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden”.

De bovenstaande informatie moet schriftelijk worden ingediend via het contactformulier.